AKTUALNO

06.10.2014.

Poboljšani pristup financiranju za poduzetnike

U sklopu programa "Kreditom do uspjeha 2014" su kreditne linije za konkurentnost i za likvidnost, s ukupno planiranim kreditnim potencijalom od 2,8 milijardi kuna za ukupno otprilike 2.000 kredita, te s planiranim iznosom subvencija od 133,5 milijuna kuna od 2015. do 2025.