Certifikacijom proizvoda do tržišta

Za daljnje informacije možete nas kontaktirati na info@prvikorak.eu

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik. Partnerstvo na projektu nije prihvatljivo.

Prihvatljivi troškovi: Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti odnosno:
1. troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
2. prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
3. troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
4. ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
5. troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
6. troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Iznos potpore: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: Maksimalan intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća, odnosno do 85% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike, te do 65% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike.

Izvor: strukturnifondovi i ArsIllyrica

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Datum vijesti: 15.5.2017.