Državne potpore: Komisija prihvatila kartu regionalnih potpora za Hrvatsku 2014. – 2020.

Kartom su određene i najveće razine potpore za početna ulaganja velikih poduzetnika u visini od 25 % ukupnog troška ulaganja u kontinentalnu Hrvatsku i 35 % ukupnog troška ulaganja u jadransku Hrvatsku. U slučaju ulaganja malih i srednjih poduzetnika taj se postotak može uvećati za 20 % (mali poduzetnici) odnosno 10 % (srednji poduzetnici).

Europska komisija prihvatila je hrvatsku kartu državnih potpora u razdoblju 2014. – 2020. u okviru novih smjernica o regionalnim potporama, koje je Komisija donijela u lipnju 2013. Novim smjernicama utvrđeni su uvjeti uz koje države članice mogu odobriti državne potpore poduzećima u svrhu regionalnog razvoja. Time se žele potaknuti rast i veća kohezija na jedinstvenom tržištu.

Joaquín Almunia, potpredsjednik Komisije nadležan za politiku tržišnog natjecanja, izjavio je sljedeće: „S pomoću nove karte regionalnih potpora hrvatska će tijela moći odobravati državne potpore za regionalni razvoj u cijeloj zemlji kako bi potaknula rast i veću koheziju na jedinstvenom tržištu. Zahvaljujući karti olakšat će se provedba programa regionalnog razvoja koji se sufinanciraju sredstvima iz europskih strukturnih fondova.”

U okviru hrvatske karte regionalnih potpora cijelo će državno područje Republike Hrvatske, kao regija s BDP-om koji je niži od 75 % prosjeka EU-a, biti prihvatljivo za odobravanje regionalnih potpora u razdoblju od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2020. Kartom su određene i najveće razine potpore (tzv. intenziteti potpore) za početna ulaganja velikih poduzetnika u visini od 25 % ukupnog troška ulaganja u kontinentalnu Hrvatsku (gdje živi 67,05 % ukupnog stanovništva Hrvatske) i 35 % ukupnog troška ulaganja u jadransku Hrvatsku (gdje živi 32,95 % ukupnog stanovništa Hrvatske). U slučaju ulaganja malih i srednjih poduzetnika taj se postotak može uvećati za 20 postotnih bodova (mali poduzetnici) odnosno 10 postotnih bodova (srednji poduzetnici).

Prema smjernicama za regionalne potpore u razdoblju 2014. – 2020., područja čiji je BDP niži od 75 % prosjeka EU-a imaju prioritet pri dodjeli regionalnih potpora za ulaganja jer je njihova osnovna svrha poticati razvoj slabije razvijenih regija Europe.

Pozadina
Smjernicama o regionalnim potporama utvrđena su pravila o tome kako države članice mogu poduzećima dodjeljivati potpore radi poticanja ulaganja u nove proizvodne pogone u slabije razvijenim regijama Europe, odnosno u proširenje i modernizaciju postojećih pogona. Krajnji je cilj regionalnim državnim potporama podržati gospodarski razvoj i zapošljavanje. Smjernice o regionalnim potporama sadržavaju pravila na kojima države članice temelje izradu karata regionalnih potpora koje se primjenjuju u razdoblju u kojemu vrijede smjernice. Kartama se utvrđuju geografska područja na kojima poduzeća mogu primati regionalne državne potpore i udjeli u prihvatljivim troškovima ulaganja (intenziteti potpora). Prihvatljivi troškovi dio su ukupnih troškova ulaganja koji se uzima u obzir pri izračunu iznosa potpore. Na temelju navedenih smjernica Komisija donosi kartu regionalnih potpora za svaku državu članicu.


Izvor: Europska komisija
Državne potpore: Komisija prihvatila kartu regionalnih potpora za Hrvatsku 2014. – 2020.

Datum vijesti: 11.6.2014.