Interreg Hrvatska-Italija: najava prvog poziva

Prvi natječaj se fokusira na četiri prioritetne osi: plave inovacije, sigurnost i otpornost, vezane za prilagodbu na klimatske promjene i prirodne katastrofe, okoliš i kulturna baština, te pomorski prijevoz

Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska je najavila dugoočekivani poziv na dostavu prvog skupa Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Predmet Poziva će biti sve Prioritetne osi programa odnosno "Plave inovacije", "Sigurnost i otpornost", "Okoliš i kulturna baština", "Pomorski prijevoz". Ukupna alokacija sredstava u okviru poziva od strane Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 78 milijuna eura. Na poziv će se moći dostaviti dvije vrste projektnih prijedloga, Standard+ projekti (od 27. ožujka do 10. svibnja 2017. godine) te Standard projekti (od 21. travnja do 19. lipnja 2017. godine). Za prvu vrstu projekata minimalni iznos sufinanciranja će iznositi 500.000,00 eura, a maksimalni 1.000.000,00 eura. Minimalni iznos sufinanciranja za drugu vrstu projekata je također 500.000,00 eura, a maksimalni iznosi 3.000.000,00 eura.

Dio natječajne dokumentacije je već dostupan na web stranici Programa http://www.italy-croatia.eu/call-proposal. Za sve dodatne informacije moguće se obratiti i elektroničkim putem na adresu e-pošte Zajedničkog tajništva: JS.Italy-Croatia@regione.veneto.it ili js.it-hr.branch-offices@arr.hr.

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/najava-prvog-natjecaja-u-iznosu-od-78-milijuna-eura-za-dostavu-projektnih-prijedloga-na-jadranskom-podrucju-italije-i-hrvatske

 

Javite nam se s Projektnim idejama ukoliko želite stručnu pomoć u pripremi prijava za ovaj javni poziv!  info@prvikorak.eu

 

Izvor: euasistent i strukturnifondovi.hr

Interreg Hrvatska-Italija: najava prvog poziva

Datum vijesti: 10.3.2017.