Izrada kreditnih zahtjeva (HBOR)

Naši suradnici posjeduju bogato iskustvo u vođenju i obradi kreditnih zahtjeva te procjeni rizika projekata - na taj način osiguravamo izradu kvalitetne, jasne te pouzdane dokumentacije pripremljene za banku što ubrzava postupak obrade kreditnog zahtjeva i odobrenja sredstava

Kvaliteta sve više postaje osnovni čimbenik gospodarske učinkovitosti i osnovni princip djelovanja uspješnih organizacija.

Posljedica toga je rastuća revolucija na području kvalitete, koja je zahvatila sve vrste proizvoda i usluga, pa tako i područje bankarskih usluga. Zbog toga banke u razvijenim ekonomijama nastoje organizacijski, tehnološki i informatički preorijentirati svoje poslovanje na način da je u središtu poslovanja klijent.

Značajni pokazatelji kvalitete usluga koje pružaju banke mjeri se vremenom čekanja klijenata na pružanje željene usluge te brojem stranaka koje odustaju od ulaska u banku zbog dugih repova čekanja. Nezadovoljan klijent najlošiji je rezultat rada i djelovanja banaka.

Obrada i praćenje kreditnih zahtjeva predstavlja važan i nezaobilazan segment poslovanja većine financijskih institucija.

Digitalizacijom podataka povećava se brzina i kvaliteta zaprimanja i obrade zahtjeva, naročito onih s najsloženijim procesom realizacije.

Tijek procesa obrade kreditnog zahtjeva
1) informativni dolazak klijenta
2) podnošenje zahtjeva za kredit
3) scoring
4) odobravanje
5) ugovaranje
6) plasman kredita
7) praćenje kreditnog predmeta
8) evidencija naplate, promjene po predmetu, djelomične otplate...
9) izvještavanje.