Natječaj Zagrebačke županije za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 29. svibnja 2017.

Zagrebačka županija je objavila Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu, odnosno za subvencije za početak poslovanja poduzetnika, subvencije za žene poduzetnice, kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti, kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 29. svibnja 2017.

 

Natječaj se sastoji od sljedećih vrsta potpora:
a) Subvencije za početak poslovanja poduzetnika
Korisnici: mikro subjekti malog gospodarstva koji na dan objave natječaja nisu registrirani dulje od 2 godine i nalaze se u vlasništvu fizičke osobe koja do dana objave natječaja nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine.
Namjena: Subvencija se dodjeljuje za nabavu (kupnju ili izradu) strojeva, alata i opreme, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje), nabavu uredskog i radnog namještaja, promociju i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa, internetsko oglašavanje, promotivni materijali)
Intenzitet i iznos: potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, najviše 15.000,00 kuna. Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: 10.000,00 kn.

b) Subvencije za žene poduzetnice
Korisnici: mikro subjekti malog gospodarstva koji su u većinskom privatnom vlasništvu žena državljanki Republike Hrvatske.
Namjena: Subvencija za žene poduzetnice se dodjeljuje za nabavu (kupnju ili izradu) strojeva, alata i opreme, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje), nabavu uredskog i radnog namještaja - promociju i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa, internetsko oglašavanje, promotivni materijali)
Intenzitet i iznos: potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najviše 20.000,00 kuna. Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: 20.000,00 kn.

c) Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti
Korisnici: mikro i mali subjekti malog gospodarstva, te srednji subjekti malog gospodarstva koji su registrirani isključivo kao obrti, koji prijavljuju projekt koji se odnosi na proizvodnu djelatnost (područje C - prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).
Namjena: Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti dodjeljuje se za: nabavu (kupnju ili izradu) strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti, nabavu gospodarskih vozila za prijevoz vlastite robe i/ili opreme, preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti dodjeljuje se prema sljedećim kategorijama: A) za mikro subjekte malog gospodarstva, B) za male subjekte malog gospodarstva i srednje subjekte koji su registrirani isključivo kao obrti
Intenzitet i iznos: potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 100.000,00 kuna. Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: - za mikro subjekte pod A) 75.000,00 kn - za male subjekte malog gospodarstva i srednje subjekte koji su registrirani isključivo kao obrti pod B) 150.000,00 kn.

d) Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti
Korisnici: mikro i mali subjekti malog gospodarstva, te srednji subjekti malog gospodarstva koji su registrirani isključivo kao obrti, koji prijavljuju projekt koji se odnosi na djelatnosti iz područja E (38.11), F, G, I (osim 56.3), J, M, N (osim 77.1. i 77.4.), P, Q, R (osim 92), S (osim 94).
Namjena: Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti se dodjeljuje za: nabavu (kupnju ili izradu) strojeva, alata i opreme za obavljanje neproizvodne djelatnosti, nabavu gospodarskih vozila za prijevoz vlastite robe i/ili opreme, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje), promociju i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa, internetsko oglašavanje, promotivni materijali).
Intenzitet i iznos: potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 40.000,00 kuna. Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: 40.000,00 kn.

Izvor: zagrebačkažupanija


Dokumentacija:
Odluka o bespovratnim potporama
Natječaj
Upute za prijavitelje
Obrazac prijave za početak poslovanja
Obrazac prijave za žene poduzetnice
Obrazac prijave za konkurentnost proizvodne djelatnosti
Obrazac prijave za konkurentnost neproizvodne djelatnosti
Obrazac izjave o korištenim potporama
Obrazac izjave o korištenim potporama povezanih subjekata
Obrazac skupne izjave
Obrazac pregleda računa
Obrazac izvještaja

Izvor vijesti: ArsIllyrica

Natječaj Zagrebačke županije za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu

Datum vijesti: 12.5.2017.