Novi natječaji za poljoprivrednike

Prijave na natječaj traju od 26. lipnja 2017. do 31. srpnja 2017.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisali su, u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., dva natječaja za provedbu podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“.

Isti su raspisani temeljem objavljenog Pravilnika o predmetnoj podmjeri u Narodnim novinama br. 47/2017. Ukupna alokacija objavljenih natječaja iznosi 300.000.000 kuna, a objavljeni natječaji su slijedeći:

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima za mikro, male i srednje korisnike (180.000.000 kuna)

i

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ za velike korisnike (120.000.000 kuna).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, također upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru*, uključujući početnike,
b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru*,
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru*.
Popis poljoprivrednih proizvoda u Prilogu I Ugovoru o funkcioniranju EU dostupan je na poveznici i to na stranicama 332, 333 i 334.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u tipu operacije 4.2.1 su:
a) ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje: i. objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko, ii. objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, iii. centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, iv. objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje, v. objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, vi. objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, vii. objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, viii. objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, ix. ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade, x. objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, xi. objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom i xii. laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade
b) kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja iz točke a) (osim kupnje gospodarskih vozila s rashladnim uređajima, što je prihvatljivo kao samostalno ulaganje).
c) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
d) prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos potpore za sektor prerade mesa i mlijeka je od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR, za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR, dok početnici mogu ostvariti najviši iznos potpore od 200.000 EUR.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@prvikorak.eu

Izvor: APPRRR i HBOR

Novi natječaji za poljoprivrednike

Datum vijesti: 1.6.2017.