Podrška poduzetničkog centra

PRVI KORAK PODUZETNIČKI CENTAR - VAŠA PODRŠKA KOD ISHOĐENJA BESPOVRATNIH POTPORA

Poštovani,
obavještavamo Vas o promjenama u poslovanju tvrtke PRVI KORAK Poduzetnički centar d.o.o.
Tim tvrtke PRVI KORAK vezan za poslovno savjetovanje te EU fondove, uspješno je integriran te nastavlja poslovanje u istoj djelatnosti s povećanim kapacitetima u okviru korporacije DELOITTE Hrvatska.
Za sve upite vezane za poslovno planiranje i korištenje sredstava Europske unije, molimo ovdje pročitajte više ili pošaljite upit na CEHREU@DELOITTE.COM

Tim tvrtke PRVI KORAK vezan za poslove kreativne industrije tj. grafičkog i web dizajna / brendiranja, nastavlja poslovanje u okviru tvrtke PRVI KORAK.
Za sve upite vezane za usluge iz domene grafičkog i web dizajna i brendiranja, molimo kontaktirajte nas na: ANDRO@PRVIKORAK.EU

Vezani web: http://www.graficki-dizajn.com

 

PRVI KORAK “hub” je koji poduzetnicima te korisnicima bespovratnih potpora iz javnog sektora kroz razvijenu i provjerenu mrežu suradnika nudi širok spektar savjetodavnih usluga:

 • savjetovanje na području pisanja prijava za javne natječaje Europske unije (bespovratna sredstva) uključujući oblikovanje Projektnih ideja
 • priprema cjelokupne prijavne dokumentacije kod prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava (EU fondovi, nacionalni izvori, međunarodni natječaji)
 • provedba projekata
 • edukacija iz područja razvoja poduzetništva te EU fondova
 • priprema i izrada strateških planova razvoja, poslovnih planova te studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • savjetovanje iz područja marketinga i brendinga
 • pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja te priprema cjelokupne dokumentacije (zahtjev za jamstvo HAMAG-BICRO-a, kredite HBOR-a te komercijalnih banaka).

  PRVI KORAK do sada je uspješno ishodio više od 37,6 mil. kn bespovratnih potpora za poduzetnike te pomogao ishoditi preko 40 milijuna eura za korisnike iz javnog sektora.


  ČLANSTVO U UDRUGAMA
   

   

  Zajednica poslovnih savjetnika - HGK   POSLOVNA ETIKA
  Jedna od najvažnijih osobina za uspjeh malih poduzetnika jest jasna prepoznatljivost razine i kvalitete prakticiranja poslovne etike.

  Poslovna etika, ukoliko se prakticira kroz cjelokupno poslovanje, postaje kamen temeljac kulture same tvrtke i može značiti razliku između uspjeha i neuspjeha u poslovanju.

  ‘Ako imate integritet, ništa drugo nije bitno. Ako nemate integritet, ništa drugo nije bitno.’ - Alan K. Simpson

  Etička načela čine skup normi i standarda ophođenja koji definiraju vrste ponašanja i situacije u kojima osobe vođene etičkim načelima trebaju ili ne trebaju sudjelovati. Ovi principi ne samo da pružaju smjernice za donošenje odluka već i uspostavljaju kriterije po kojima naše odluke i djela vrednuju druge osobe. Abraham Lincoln opisao je karakter kao stablo, a ugled kao sjenu stabla. Naš lik (karakter) jest ono što doista jesmo; naš ugled je ono što ljudi misle o nama.

  Dakle, naš lik se određuje i definira kroz naše namjere i opseg u kojem naša djela ogledaju etička načela, a naš ugled je funkcija percepcije. U poslovanju su i djela i ugled važni. Sljedeći popis načela uključuje karakteristike i vrijednosti koje se povezuju dobrim tj. etičkim ophođenjem u poslovanju.

  PRVI KORAK posluje po ovim načelima etičnog poslovanja.

  Povjerenje je među najvažnijim vrijednostima koje se može ojačati ili uništiti našim postupcima, ali i kroz percepciju naših postupaka gledano kroz ovih dvanaest etičkih načela:
  1. ISKRENOST. Etički rukovoditelji su, prije svega, dostojni povjerenja. Oni su iskreni u svojim akcijama i komunikaciji. Otvoreni su i izravni. Etički rukovoditelji ne prakticiraju namjerno zavaravanje kroz krivo prikazivanje, lažna obećanja, djelomične istine, selektivne propuste ili bilo koje druge načine. Sukladno zahtjevima povjerenja, oni daju relevantne informacije te ispravljaju krivo shvaćene činjenice.
  2. INTEGRITET. Etički rukovoditelji grade povjerenje putem osobnog integriteta. Pokazuju moralnu hrabrost, radeći ono što smatraju ispravnim čak i kada postoji veliki pritisak za napraviti suprotno. Etički rukovoditelji su principijelni, časni, pravedni i savjesni. Bore se za svoja uvjerenja i ne žrtvuju načela radi probitačnosti.
  3. ODRŽANJE OBEĆANJA. Etički rukovoditelji čine sve razumne napore u svrhu ispunjenja svojih obećanja i obveza. Ne tumače sporazume na nerazuman (tehnički ili pravnički) način i ne smišljaju opravdanja za bijeg od svojih obveza.
  4. ODANOST. Etički rukovoditelji drže do samostalne profesionalne prosudbe izbjegavajući nepotrebne utjecaje i sukobe interesa te ne odaju i ne koriste informacije dobivene u povjerenju za osobnu korist.
  5. PRAVIČNOST. Etički rukovoditelji pokazuju predanost pravdi, imaju jednak tretman pojedinaca, tolerantni su i prihvaćaju različitosti. Oni su otvoreni, spremni priznati da su u krivu, a kad je to prikladno - promijeniti svoje pozicije i uvjerenja.
  6. BRIŽNOST. Etički rukovoditelji su brižni, suosjećajni, dobronamjerni i ljubazni. Uvijek razmatraju poslovne, financijske i emocionalne posljedice svojih djela na druge te nastoje ostvariti svoje poslovne ciljeve na način koji uzrokuje najveće pozitivno dobro.
  7. POŠTOVANJE. Etički rukovoditelji pokazuju poštovanje za ljudsko dostojanstvo, autonomiju, privatnost, prava i interese svih onih koji imaju udjela u donošenju odluka. Pristojni su i odnose se prema drugima s jednakim poštovanjem bez obzira na spol, rasu ili nacionalnost. Etički rukovoditelji pridržavaju se ‘Zlatnog pravila’: odnose se prema drugima onako kako bi željeli da se drugi odnose prema njima.
  8. PRIDRŽAVANJE ZAKONA. Etički rukovoditelji pridržavaju se zakona, pravila i propisa koji se odnose na njihove poslovne aktivnosti.
  9. PREDANOST IZVRSNOSTI. Etički rukovoditelji streme k izvrsnosti u obavljanju svoje dužnosti, dobro su informirani i pripremljeni, te konstantno nastoje proširivati svoje znanje u svim područjima odgovornosti.
  10. VODSTVO. Etički rukovoditelji svjesni su odgovornosti i mogućnosti njihovog položaja vodstva. Streme k tome da postanu pozitivni etički uzori svojim ponašanjem uz stvaranje okruženja u kojem su principijelno razmišljanje i etičko odlučivanje vrlo cijenjeni.
  11. UGLED I MORAL. Etički rukovoditelji nastoje zaštititi i izgraditi dobru reputaciju tvrtke i moral suradnika ne sudjelovanjem u situacijama koje ne podrazumijevaju poštovanje, ali i aktivnim sudjelovanjem u ispravljanju ili sprječavanju neprimjerenog ponašanja drugih.
  12. ODGOVORNOST. Etički rukovoditelji priznaju i prihvaćaju osobnu odgovornost za etičke kvalitete vlastitih odluka, ali i propusta prema kolegama, poslovanju i zajednici.

  IMPRESSUM
  Izdavač, ponuđač usluga i sadržaja, te vlasnik internetske stranice i njenog sadržaja:
  PRVI KORAK PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. za usluge
  URED: Martićeva 14, IV kat, 10000 Zagreb, Hrvatska

  SJEDIŠTE: Kostanjevec 4e, 10000 Zagreb, Hrvatska
  OIB: 13722144022
  Žiro račun: Zagrebačka banka IBAN: HR8423600001102261365
  Registracija pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS:080789761
  Temeljni kapital: 20.000,00 kn, u cijelosti uplaćen
  Uprava: Andrija Harašić

  © Copyright
  Svi sadržaji, dokumenti, podaci, informacije, te grafički i web dizajn objavljeni na mrežnim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i tvrtke PRVI KORAK Poduzetnički centar d.o.o.

  Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.


  Žig PRVI KORAK PODUZETNIČKI CENTAR zaštićen je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo rbr. Z20131644 koji osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda i/ili usluga obilježenih njime.