Pravilnik za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz PRR

Objava javnog poziva očekuje se uskoro

Objavljen je novi Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik stupa na u ponedjeljak, 24. travnja 2017. kada je u planu objava nekoliko natječaja na temelju novog pravilnika: Operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća te sektor stočarstvo i peradarstvo , od 6.000 do 250.000, te preko 250.000 eura ekonomske veličine; operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Pravilnik za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz PRR, možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_37_793.html

Pravilnik za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz PRR

Datum vijesti: 18.4.2017.