Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020 – Standard projekti

Adresa e-pošte za pitanja u Hrvatskoj je js.it-hr.branch-offices@arr.hr

Opći cilj programa INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. je povećanje konkurentnosti i zaposlenosti, očuvanje prirodnih resursa i upravljanja kulturnom baštinom, poboljšanje veza promicanjem multimodalnosti, te poticanje suradnje među organizacijama i institucijama na Programskom području. Program se financira iz Europskog Fonda za Regionalni Razvoj (EFRR).

Standard projekti su usmjereni na razvoj inovativnih rješenja u svezi sa sljedećim Programskim temama:  plave inovacije, sigurnost i otpornost  vezane za prilagodbu na klimatske promjene i prirodne katastrofe, okoliš i kulturna baština, te pomorski prijevoz. Trebaju uključiti najmanje 4 partnera (najmanje po jedan iz Hrvatske i Italije). Sufinanciranje iznosi 85% prihvatljivih troškova. Provedba projekta ne smije biti duža od 30 mjeseci.

Više na: http://www.italy-croatia.eu/call-proposal

Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020 – Standard projekti

Datum vijesti: 22.4.2017.