Pronalaženje strateškog partnera / Equity

Primarni cilj korporativnih financija povećanje je vrijednosti za vlasnike tvrtke

Korporativne financije (eng. ‘Corporate Finance’) područje su financija koje se bavi financijskim odlukama poslovnih subjekata tijekom cijelog životnog ciklusa, a uključuje ‘alate’ i analize koji se koriste pri donošenju odluka financijskog karaktera bitnih za poslovanje. Primarni cilj korporativnih financija povećanje je vrijednosti za vlasnike tvrtke. Tehnike i odluke u korporativnim financijama dijele se na dugoročne i kratkoročne. Odluke o kapitalnim ulaganjima odluke su dugoročnog karaktera o tome u koje će se projekte ulagati te kako će se odabrani projekti financirati (vlastita kapitalna ulaganja ili putem zaduživanja – eng. ‘debt’ ili ‘equity’).

Termin ‘korporativne financije’ također se povezuje s investicijskim bankarstvom pri čemu je uloga financijskih savjetnika upravo procjena financijskih potreba tvrtke te pronalaženje odgovarajuće vrste kapitala koja najbolje odgovara potrebama tvrtke. Stoga se pojam ‘korporativne financije’ često povezuje s transakcijama u kojima se kapital prikuplja i usmjerava u stvaranje, razvoj, rast ili preuzimanja i spajanja tvrtki (eng. ‘mergers & acquisitions’ ili 'M&A').


Ukoliko razmišljate o ulasku u novi projekt, pronalasku izvora financiranja ili tražite strateškog i/ili financijskog partnera za vaše poslovanje, KONTAKTIRAJTE NAS za informativni sastanak na kojem ćemo zajedno s Vama razmotriti sve financijske opcije te mogućnosti izbora financiranja i vrste financijskih savjetnika.