REFERENCE

Naš pristup klijentu individualan je i uključuje holistički pristup analizi poslovanja i potreba klijenta, pružanje informativno-savjetodavnih usluga odgovarajućih potrebama i interesima klijenta te pronalaženje optimalnih i cjelovitih rješenja za ostvarivanje poslovnih planova klijenta.

Među našim klijentima su:
razvojne agencije, poduzetnici, jedinice lokalne samouprave, ministarstva, OPGi, LAG-ovi.

 

Poštovani,
obavještavamo Vas o promjenama u poslovanju tvrtke PRVI KORAK Poduzetnički centar d.o.o.

Tim tvrtke PRVI KORAK vezan za poslovno savjetovanje te EU fondove, uspješno je integriran te nastavlja poslovanje u istoj djelatnosti s povećanim kapacitetima u okviru korporacije DELOITTE Hrvatska.
Za sve upite vezane za poslovno planiranje i korištenje sredstava Europske unije, molimo ovdje pročitajte više ili pošaljite upit na CEHREU@DELOITTE.COM


Potpore ishođene za klijente te programi i projekti na kojima smo radili:

2017:

 • Priprema zahtjeva za stjecanjem statusa nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (102/15), Istarska županija (status ishođen)
 • Serija edukacija u sklopu projekta ”Učinkovito upravljanje i korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova na području Zadarske županije” danas održavamo prvu u nizu radionica vezano za ESI fondove pod nazivom ”Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata iz ESI fondova"
 • Tehnička pomoć - Razrada projektnih ideja u području informacijskih i komunikacijskih sustava s ciljem iznalaženja mogućnosti za sufinanciranje iz fondova i programa EU-a, Grad Zagreb
 • Priprema 3 projektne prijave - Ministarstvo turizma - Konkurentnost turističkog gospodarstva (odobreno financiranje za 2 projekta u ukupnom iznosu 60.000 kn bespovratno)
 • Priprema prijave za javni poziv "Inovacije novoosnovanih MSPa", Grad Zagreb - ishođeno ca 632.900 kn bespovratno
 • Priprema prijave za javni poziv "Inovacije novoosnovanih MSPa", Grad Zagreb - ishođeno ca 982.000 kn bespovratno
 • Priprema prijave za javni poziv "Inovacije novoosnovanih MSPa", Grad Zagreb - ishođeno ca 497.000 kn bespovratno
 • Priprema prijave na Javni poziv Grada Zagreba za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. - odobreno 30.000 kn bespovratne financijske pomoći klasteru ZNAM!

2016:

 • Tehnička pomoć - Uvođenje kreditne linije Women in business EBRD-a (Žene u poslovanju) u partnersku banku u Republici Hrvatskoj
 • Studija predizvodljivosti za projekt kandidature za organizaciju međunarodng sportskog događanja, Istarska županija
 • Priprema Investicijske studije za Ženu poduzetnicu - odobreno financiranje EBRDa kroz program Women in Business u iznosu ca 35.000 kn bespovratno
 • Zahtjev za mali zajam HAMAG BICRO, Splitsko-dalmatinska županija - odobreno
 • Zahtjev za mikro zajam HAMAG BICRO, Grad Zagreb - odobreno
 • Priprema prijave za Javni poziv Grada Zagreba "Internacionalizacija"
 • Priprema 5 prijava za sufinanciranje MSP projekata iz EU sredstava, Program "E-Impuls" (za 4 projekta odobreno financiranje - ugovaranje je u tijeku; za peti projekt se čeka očitovanje nadležnog tijela)
 • Priprema zahtjeva za stjecanjem statusa nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (102/15), Varaždinska županija - odobreno
 • Priprema start-up projekta za financiranje (Investicijska studija), farmaceutska industrija, Sisačko-moslavačka županija
 • Priprema cost-benefit analize (kulturna baština), Splitsko-dalmatinska županija
 • Priprema projekta za javni poziv HAMAG Bicroa po programu Proof of concept; projekt prošao bodovni prag - uvjetno odobreno financiranje u iznosu 350.000 kn bespovratne potpore, Sisačko-moslavačka županija
 • Provedba 3 projekta financiranja iz EU fondova (tzv. IKT grant shema)
 • Priprema prijave za EU javni poziv "Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini" za prihvatljivog prijavitelja iz Karlovačke županije, odobreno 212.593,50 kn bespovratne potpore
 • Tehnička pomoć (evaluacija) prijava za dodjelu bespovratnih sredstava, sektor poduzetništva, Grad Zagreb
 • Tehnička pomoć za provedbu ITU mehanizma, URBANO PODRUČJE PULA (u tijeku)
 • Ex-ante vrednovanje (evaluacija) Strategije razvoja urbanog područja PULA (SRUP Pula)
 • Priprema prijave projekta za Interreg HR-BiH-ME (projekt u je odobreno financiranje od ca 890.000 eura bespovratno)
 • Priprema prijave projekta za javni poziv Ministarstva turizma "Konkurentnost turističkog gospodarstva", Splitsko-dalmatinska županija - odobreno 30.000 kn bespovratne potpore
 • Priprema zahtjeva za stjecanjem statusa nositelja poticaja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (102/15), Brodsko-posavska županija (status ishođen)
 • Priprema prijave na Javni poziv Grada Zagreba za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. - odobreno 15.000 kn bespovratne financijske pomoći klasteru ZNAM!
 • Priprema prijave na Javni natječaj Grada Zagreba za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EUa 2016. - odobreno 25.000 kn bespovratne financijske pomoći klasteru ZNAM!
 • Edukativne radionice za poduzetnike u organizaciji poduzečkog centra Plavi ured (Grad Zagreb): Poslovni plan, Projektni menadžment, Brendiranje

2015:

 • Ministarstvo gospodarstva - Javni natječaj po "Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja i povećanja broja radnika" - odobren projekt za veliko poduzeće - iznos potpore 146.500 kn, Varaždinska županija
 • Konzultanti SMEPASS II projekta (područje Marketing)
 • Edukacije iz certificiranog programa EU FONDS Manager za LAG Međimurski doli i bregi i LAG Podravina
 • Ministarstvo poduzetništva i obrta "ICT GRANT SHEMA" - odobren projekt za MSP korisnika - iznos potpore ca. 487.500 kn, Brodsko-posavska županija
 • Savjetodavne usluge Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) vezano za izvršavanje zadaća MGIPU kao posredničkog tijela razine 1 (sukladno institucionalnom okviru za upravljanje i provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.)
 • Ministarstvo poduzetništva i obrta - "Poduzetnički impuls" - Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti - 200.000 kn bespovratne potpore za poduzetnika iz Istarske županije
 • Provedba 3 projekta iz "ICT GRANT SHEME"
 • Forenzika prijave za poticaje temeljem Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenja investicijskog okruženja za poduzetnika iz Varaždinske županije
 • Savjetodavne usluge u okviru provedbe 3 aktivnosti EU projekta "REPUBLIC MED"
 • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za rekonstrukciju i dogradnju kulturno-informativno-obrazovnog centra, Zagrebačka županija.

2014:

 • HAMAG Invest "Impuls" - uspješno ishođeno za klijenta na mjeri B1 - 989.286,00 HRK bespovratne potpore
 • Ministarstvo gospodarstva "Prerađivačka industrija"  - uspješno ishođeno 1.455.321,45 HRK bespovratne potpore
 • Ministarstvo poduzetništva "ICT GRANT SHEMA" - 2 odobrena projekta - kumulativni iznos potpora ca. 923.000 kn
 • Ministarstvo turizma - "Konkurentnost turističkog gospodarstva" - Mjera B - uspješno ishođeno 75.000,00 HRK bespovratne potpore
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Javni poziv "BRI" - Projekt pozitivno ocijenjen i prvi na rezervnoj listi za potpore
 • Konzultanti SMEPASS II projekta (područje Marketing)
 • Sedam studija izvodljivosti / predizvodljivosti za osnovne škole
 • Predavači na EU FONDS MANAGER akademiji u organizaciji WIFI Croatia šk.god. 2014/2015
2013:
 • Europska banka za obnovu i razvoj - BAS program - kumulativno preko 115.000 kn bespovratno za 2 Žene poduzetnice za brendiranje i razvoj web stranica, Grad Zagreb i Splitsko-dalmatinska županija
 • Ministarstvo turizma - program "Korak više" - 100.000 kn bespovratno za ugostitelja iz Opatije, Primorsko-goranska županija
 • Ministarstvo gospodarstva - Natječaj "Prerađivačka industrija" - ca. 1,3 milijuna kuna bespovratno za ulaganje u opremu u za poduzetnika iz sektora drvne industrije, Vukovarsko - srijemska županija
 • Fond za zaštitu okoliša - ulaganje u energetsku učinkovitost u sektoru turizma i hotelijerstva - ishođen beskamatni kredit u iznosu 1,4 milijuna kn (800.000 kn bespovratna subvencija kamate), Primorsko-goranska županija
 • Projekt sveobuhvatnog restrukturiranja poduzetnika iz drvne industrije, Primorsko-goranska županija
 • Projekt financijskoj restrukturiranja mesne industrije, Varaždinska županija (ishođeno refinanciranje u iznosu 3 milijuna eura)
 • Dio provedbe EU projekta iz programa "MED", Zadarska županija
 • Preko 10 edukativnih radionica diljem Republike Hrvatske, u Austriji te Velikoj Britaniji
 • Preko 10 kreditnih zahtjeva za HBOR i HAMAG garancije
2012:
 • Ministarstvo poduzetništva "Poduzetnički impuls" - kumulativno 550.000 kn bespovratno za 2 poduzetnika kroz 3 Mjere (za nabavku novih strojeva i opreme, marketing i internacionalizaciju), grad Zagreb i Istarska županija
 • Ministarstvo turizma - program "Korak više" - 50.000 kn bespovratno za poduzetnike s otoka Visa, Splitsko-dalmatinska županija
 • Ministarstvo poduzetništva natječaj za poduzetnike "IPA IIIC" - Concept Note poduzetnika prihvaćen, grad Zagreb
 • Projekt tehničke pomoći Europske unije "IAENL" (NKE), nacionalna razina
 • Projekt tehničke pomoći Europske unije "Razvoj klastera" (NKE), nacionalna razina
 • Sedam edukativnih radionica diljem Republike Hrvatske

Početak poslovanja 2/2012
KLIJENTI O NAMA

Suradnja s timom tvrtke „Prvi korak “protekla je na iznenađujuće visokoj razini profesionalnosti i promptnosti; brzina njihove reakcije i razina stručnosti u podršci i izradi poslovnih planova, kao i stalno, kontinuirano praćenje u svakoj fazi i svakom koraku razvoja projekta, rezultiralo je uspjehom i preporučilo ih za daljnju suradnju.
Usuđujem se reći da suradnja s timom „Prvi korak“ daje vrlo visoku izvjesnost ostvarivanju uspjeha.

Damir Miholić, Anno med d.o.o, Vis


Držimo da je pomoć koju nam je Prvi korak poduzetnički centar pružio od neprocjenjive vrijednosti. Mi smo imali stopu uspješnosti od 100% u svim poticajima koje smo prijavili do sada, pod vodstvom gđe Skoković Harašić, direktorice. Tvrtku iskreno možemo preporučiti.

Ajit Singh, Chairman, ACG Worldwide, Mumbai (INDIA)
 

Priprema projekta, a sada i provedba projekta financiranih iz EU izvora zahtjevan je posao koji oduzima dosta vremena uz redovne obveze. Prepustili smo taj angažman stručnjacima iz Prvog koraka i znamo da smo napravili pravi odabir. Dobili smo EU sredstva potrebna za jačanje naše konkurentnosti, a uz Prvi korak možemo se, umjesto na administraciju, fokusirati na rast našeg poslovanja.

Željko Katavić, BRODPLAST, Slavonski Brod

 

S timom PRVI KORAK nam je bilo jednostavno i ugodno raditi, a uz to smo i zadovoljni rezultatima. Preporučamo.

Nikola Rovis, Superius d.o.o., Pula

 

Prvi korak je tvrtka koja nam je svojim znanjem, stručnosti, predanosti, pravovremenim informacijama i predanim zadacima dokazala da je uz pravog partnera moguće doći do državnih subvencija koje su na raspolaganju iz europskih fondova i od strane Vlade RH. Biti pravovremeno informiran o postupnicima i aktivnostima te imati mentora i lidera tj. project managera u ovom slučaju koji vodi vaš projekt od prvog dana pa do samog kraja iznimno je važno s obzirom na naše limitirano vrijeme i svakodevne obaveze.

Važno je znati da iza vas stoji netko tko vodi računa da projekt bude u potpunosti u skladu sa svim zahtjevnim EU pravilima i procedurama.

Marko Jurman, Filix d.o.o., Bertoši, Pazin

 

 Iznimno smo zadovoljni suradnjom sa Prvim korakom. Kvalitetan, profesionalan pristup mladog i stručnog tima doveo je do ostvarenih rezultata. Aristos plus ostvario je pravo na dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU. Aristos plus će sredstvima iz ovog projekta povećati konkurentnost i povećati tržišni udjel, ali i ostati u kontaktu sa Prvim korakom za buduće natječaje sufinanciranja naših planiranih investicija.

Kristijan Grubišić, Aristos plus d.o.o., Zagreb 

 

Izuzetno smo zadovoljni suradnjom sa Prvim korakom i ostvarenim rezultatom. Individualan pristup, profesionalizam i stručnost te dostupnost i razumijevanje nasih potreba su samo neke od karakteristika koje su bile temelj za dobivanje bespovratnih sredstava od strane MINT-a. Tim mladih, pametnih i stručnih ljudi čiji rezultati govore za njih. Definitivno prvi izbor za daljnu suradnju.

Pero Ujević i Tomislav Tomišić, ATP Ujević, Split


Savjetnici iz tvrtke Prvi korak za nas su izradili poslovni plan i prateću dokumentaciju potrebnu za ishođenje kredita za pokretanje poslovanja. Kredit smo uspješno ishodili, a sa savjetnicima ostajemo u kontaktu i za buduće relevantne natječaje za sufinanciranje naših planiranih investicija.

Marina i Stjepan Jularić, OPG Jularić, Dugo Selo


Uz stručno vodstvo i podršku poduzetničkog centra PRVI KORAK, kroz program za Žene poduzetnice EBRD-a dobili smo bespovratna sredstva za brendiranje i izradu web stranice. Izuzetno smo zadovoljni suradnjom sa cijelokupnom ekipom „PK“ jer nas informiraju i o drugim prilikama za korištenje bespovratnih potpora za poduzetnike, što je nama kao poduzetnicima početnicima od velike pomoći. Svim poduzetnicima koji se žele koncentrirati na svoj posao, a svu brigu oko poduzetničkih potpora i poticaja koji žele prepustiti profesionalcima, preporučamo im da se obrate tvrtki PRVI KORAK poduzetnički centar.

Nilda Franičević, direktor, STUDIO 123 j.d.o.o., Split


Poduzeće Prvi korak poduzetnički centar čini tim stručnjaka koji svojim znanjem stoji na raspolaganju svojim klijentima 24/7. Izuzetno su susretljivi i efikasni u rješavanju svih prepreka koje se malim poduzetnicima nađu na putu do cilja. Oni su zaista tim ljudi kojima možete vjerovati i povjeriti važne projekte bez imalo sumnje u njihovu kompetentnost. U suradnji s ekipom PRVI KORAK smo ishodili izdašne poticaje za naš investicijski projekt i s velikim zadovoljstvom dalje nastavljamo suradnju.

Helena Ćoraš, Uprava, Šiška d.o.o., Štitar


PRVI KORAK d.o.o. bi se možda trebao zvati PRAVI NAČIN d.o.o. – znaju svoj posao, s njima se lako dogovoriti i izvrše dogovoreno. U suradnji s njima odobrena su nam sredstva iz Poduzetničkog impulsa pa je suradnja nastavljena u području EU fondova, ali i proširena u dijelu kreative i marketinga.

Leonardo Siladić, predsjednik Uprave, MIREO d.d.
, PulaPRVI KORAK na brz i efikasan način rješio je sve naše nedoumice vezane za prijavu naših projekata. Uz savjetovanje kako i na koji način pristupiti kojem natječaju također su nas informirali o nadolazećim natječajima i dodjelama bespovratnih sredstava. Naša iskustva gledana kroz prizmu malog poduzetnika su više nego pozitivna, te preporučujuemo ovaj tim ljudi koji nadahnjuje svojom profesionalnošću, ažurnošću i otvorenošću.

Petra Kvesić, uslužno građevinski obrt VIS ADVENTURE & Pino Vojković, ALTERNATURA d.o.o.
, Komiža


Zahvaljujući stručnoj podršci iz poduzetničkog centra PRVI KORAK uspješno smo ‘povukli’gotovo 390.000 kuna bespovratnih sredstava iz ‘Poduzetničkog impulsa’ koje smo iskoristili za modernizaciju, istraživanje tržišta Europske unije te stvaranje branda TAURUS METALKRAFT za naše proizvode. Ovime smo postali još konkurentniji te spremni za sve izazove koje donosi zahtjevno europsko tržište.

Deni Babić, vlasnik, Taurus Metalkraft
, Zagreb


Sa tvrtkom PRVI KORAK uspostavili smo partnerski odnos gdje nas na dnevnoj bazi savjetuju o novim natječajima i bespovratnim potporama. Smatramo da su stručnjaci u svom poslu i vrlo pouzdani partneri, posebice u ovom tranzicijskom razdoblju pripreme naše kompanije za veliko tržište Europske unije.

Marijan Pojatina, Direktor, Olival d.o.o., Zagreb


Tvrtka PRVI KORAK zasigurno je dobar izbor partnera na putu prema potporama Europske unije, ali i kao vodič kroz mnoge druge natječaje nacionalnih potpora. Svojim znanjem i efikasnošću pomogli su i našem timu u realizaciji više projekata. Sada kada smo postali dio velike EU obitelji, svaka informacija i savjet o EU 'pravilima' od iznimne nam je važnosti posebice jer smo izvozno orijentirana tvrtka u preradi plastični masa - u našem poslovanju PRVI KORAK značajna je podrška u dostizanju EU tržišta.

Weltplast d.o.o. tim, Odra


Bili smo dovoljno hrabri priznati sami sebi da nužno moramo provesti program restrukturiranja društva. Angažman PRVOG KORAKA pokazao se kao pravi odabir. Pokazali su stručnost, znanje, ekspeditivnost i spremnost da se suoče s izazovima zaokreta u poslovanju. Ponudili su nam konkretna i adekvatna rješenja, te uspjeli motivirati tim suradnika na zajedničko djelovanje usmjereno ka uspjehu restrukturiranja društva.

Marijan Filipović, predsjednik Nadzornog odbora, FINVESTCorp d.d., Čabar


Želja nam je da nas prepoznate kao pouzdanog partnera i aktivnog sudionika procesa unaprjeđenja Vašeg poslovanja.