Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017.

Temelj razvoja je rastući broj uspješnih poslovnih subjekata, kontinuirano povećanje izvoza, vrlo visok stupanj inovacija, vrhunski kadar menadžmenta, iznimno inovativni proizvodni procesi te vrlo poticajno poslovno okruženje

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017. donesen je u lipnju 2014. godine sukladno obvezi iz Zakona o proračunu (Narodne novine broj: 87/08 i 136/12). Strateški je plan stvoriti konkurentno gospodarstvo temeljeno na društvu znanja, većem stupnju inovativnosti uz optimalno korištenje prirodnih resursa. Uspješan poduzetnik koji je spreman i sposoban ideju pretvoriti u pothvat, može izravno i značajno doprinijeti povećanju konkurentnosti i održivom ekonomskom razvoju. Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj od iznimne je važnosti i ključan je prioritet na putu razvoja i povećanja ukupne bruto dodane vrijednosti.

Misija strateškog planiranja je stvoriti konkurentno i visoko razvijeno malo gospodarstvo. Temelj razvoja je rastući broj uspješnih poslovnih subjekata, kontinuirano povećanje izvoza, vrlo visok stupanj inovacija, vrhunski kadar menadžmenta, iznimno inovativni proizvodni procesi te vrlo poticajno poslovno okruženje. Strateški ciljevi iz Strategije razvoja poduzetništva 2013. – 2020. jesu posebni ciljevi ovog Strateškog plana i usmjereni su prema ostvarenju općeg cilja - povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, dok su posebni ciljevi:

1.1 Poboljšanje ekonomske uspješnosti
1.2 Poboljšanje pristupa financiranju
1.3 Promocija poduzetništva
1.4 Poboljšanjem poduzetničkih vještina
1.5 Poboljšanje poslovnog okruženjaStrateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017. možete preuzeti OVDJE.

Izvor: MINPO
Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017.

Datum vijesti: 17.6.2014.